صفحه اول > کنترل کیفیت

از کلیه بتون ریزیهای مربوطه نمونه برداری شده و آزمایش بارگذاری به عمل می آید و پس از کنترل نتیجه آزمایش، اقدام به آزاد کردن باندها می شود.

از کلیه قطعات تولید شده برای تطبیق دادن نتیجه محاسبات تئوری با تولیدات عملی آن آزمایشهای لازم به عمل آمده و نتیجه تئوری با عمل مقایسه می شود.

 

 

خط تولید

[ آرشیو مطالب ]

تماس با ما

تلفن:44980161-021

فکس: 44980140-021

ایمیل: info@betonpishfeshordeh.com

آدرس: تهران_ کیلومتر 22  جاده کرج - مقابل پالایشگاه نفت پارس ، شماره 13991

کنترل کیفیت

[ آرشیو مطالب ]

2009 - 2017 Powered by PARSIANHOST / Jasjoo